•  
Du er her: Kloak - Arbejdsopgaver - Ikke tilsluttet offentlig kloak - Bundfældnings- og septiktank

Fra septiktank og sivebrønde - til bundfældningstank i dag

Septiktankes oprindelse er faktisk inde fra byerne af. Men da man ud af at det kunne holde papir og afføring tilbage – inden afløbsvandet blev ledt ud på jorden, i grøften eller i sivebrønden – så blev brugen af septiktanken også indført på landet.

Man har bildt sig inde at septiktanken aldrig skulle tømmes, hvilket var forkert.

 

En septiktank kan ikke omsætte alt det, som vi skyller ud i toilettet og alt hvad vi klemmer i gennem afløbet i vasken. Det har bevirket at rigtig mange sivebrønde er stoppet til utallige gange, fordi der kom slam med fra septiktanken, når denne var fuld.

Alt spildevand fra boligen skal igennem septiktanken eller bundfældningstanken - som det hedder i dag - da den nu om dage, skal holde det der falder til bunds tilbage.

 

Siden 1983 har det været et krav at alt spildevand i det åbne land skal ledes til en bundfældningstank, men alligevel så er det d.d. over ½ af alle ejendomme, som ikke har fået ændret afløbene så de opfylder de ”nye” regler fra 1983.

 

 

Denne bundfældningstank er vores foretrukne, da den er bedst til at rense og ikke revner, men den er ganske vist også et par tusinde dyrere end de andre.

Kontakt Verner og hør mere!

Mobil 24 60 23 00

Septiktank som de skulle laves omkring år 1945!!!!!!!

Men på trods af reglerne i 1945, så er over 50% af denne type i snit ca. 1 til 1½ m dyb, så alt for lille til et års produktion af slam!

Som bundfældningstanke ser ud i dag

- 2 m3 med 3 kamre. Bundfældningstanke er ny udgave af en septiktank og en trixtank.

Denne septiktank er overbelastet, da den ikke var dimensioneret til husstandens størrelse.

 • Rotte-tv
  Kloakdoktoren på tv-inspektion
 • Projekt Skide-lig-glad
  - mød kloakklovnen
 • Kloakdoktoren
  Rotteskade i afløb
 • Har du spørgsmål?

  Udfyld formularen og vi gøre vores bedste for at besvare dit/dine spørgsmål.

Ret cookievalg her

Denne hjemmeside bruger cookies
Benyttes til at gemme valg på hjemmesiden.
I tilfælde af video kan der påkræves accept af alle cookies.

Du kan kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers avancerede indstillinger